De oudervereniging (OV) van de Vitusschool is een betrokken groep ouders die in samenwerking met het schoolteam allerlei activiteiten organiseert, waarbij beweging, sport en spel, algemene ontwikkeling, maar vooral het hebben van een hoop plezier voorop staat. Denk dan bijvoorbeeld aan sinterklaasviering, kerstviering, schoolreisje, koningsspelen, etc.. Sommige activiteiten worden samen met de Catharinaschool (Educatief Cluster Vitus-Catharina) georganiseerd. Tevens hebben we een klankbordfunctie voor zowel school als voor de ouders.

De oudervereniging komt gemiddeld 6 keer per schooljaar bijeen, waarbij altijd een afgevaardigde van het team van de Vitusschool en meestal een ouder van de MR aanwezig is. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen van deze vergaderingen zijn, na instemming, per email op te vragen bij de OV. Wilt u een keer aansluiten dat kan altijd, maar stuur ons eerst even een mailtje naar: or.vitus@lijn83po.nl.

Voor het organiseren van de activiteiten van school werken wij met werkgroepen. Elke werkgroep heeft een vertegenwoordiger in de oudervereniging zitten, zodat er een goede terugkoppeling ontstaat. De werkgroep bestaat uit ouders en een teamlid. De Ov is altijd blij met iedere helpende hand. Heeft u interesse meld u dan aan.

Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij alle leden (de ouders) welkom zijn. De OV doet dan verslag van de activiteiten van het voorgaande schooljaar en de geplande activiteiten voor het komende schooljaar. Verder worden de begroting en resultatenrekening gepresenteerd.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De OV- activiteiten worden gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdragen welke aan het begin van ieder schooljaar wordt vastgesteld. Met ingang van de Wet vrijwillige ouderbijdrage vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen mee kunnen doen met activiteiten die de OV organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Mocht u financieel geen mogelijkheden zien om uw bijdrage te doneren, dan bent u van harte welkom op school (eigen leerkracht, directie, vertrouwenspersoon). De school zal u hierbij graag ondersteunen. Ook als u anderszins bezwaren heeft, verneemt school dat graag.

Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn of wanneer u zich wilt aanmelden voor hulp, kunt u contact opnemen met de OV (or.vitus@lijn83po.nl.). Wij staan u graag te woord.


Bestuur oudervereniging Vitusschool
Maike van Gool - Linders (Voorzitter)
Martine Kersten- Janssen (secretaris)
Elske Nieuwenhof
Kim Rutten
Manuela Elbers
Rianne Keijsers
Kim Vullings