Oudervereniging en WBA (Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten)
Alle ouders kunnen lid worden van de oudervereniging, waarmee ze meteen ook lid worden van de WBA (Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten). De oudervereniging organiseert, samen met de school, activiteiten. Hiervoor zijn er verschillende werkgroepen: Talentenochtend, Sinterklaas op school, Schoolcarnaval, Schoolreisjes, Versieren van de school, Onderhoud schoolplein, Kledingactie en WBA. De WBA organiseert de activiteiten buiten de school (Koningsdag, Sinterklaasintocht en Kindervakantiewerk).
 
De oudervereniging is een aanspreekpunt voor ouders over schoolbrede onderwerpen, die (alle) ouders/kinderen en school aangaan. De oudervereniging vergadert circa 6 keer per jaar in school. Ook heeft zij eenmaal per jaar een jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt regelmatig een themabijeenkomst georganiseerd over een leuk en actueel onderwerp dat vele ouders zal aanspreken. Op de vergaderingen zijn alle ouders van harte welkom. De data staan op de schoolkalender.
Twee vertegenwoordigers van de oudervereniging zitten in de schoolraad.
 
De oudervereniging is er voor alle ouders van kinderen uit Well die op de basisschool of de OKI zitten. Ook ouders van kinderen uit Well die op een basisschool buiten Well zitten, kunnen lid zijn. De vrijwillige ouderbijdrage voor het lidmaatschap bedraagt € 15,- per gezin.

Wij verzoeken u de vrijwillige ouderbijdrage vóór 1 oktober van ieder schooljaar (of binnen 1 maand na plaatsing op de basisschool of peuterspeelzaal) te storten IBAN: NL22RABO 01573.92.635 t.n.v. Oudervereniging St. Vitus onder vermelding van de naam en de achternaam van de kinderen.
 
Wat wordt er met de vrijwillige ouderbijdrage gedaan?
Van uw bijdrage wordt € 7,- besteed aan "schoolse" activiteiten, waaronder: Talentenochtend, Sinterklaas, Carnaval en andere festiviteiten. Ook wordt er een klein presentje voor de leerkrachten geregeld aan het einde van het schooljaar namens alle ouders. € 8,- wordt besteed aan alle buitenschoolse activiteiten, georganiseerd door de WBA (Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten) o.a. Koningsdag, Sinterklaasintocht en Kindervakantiewerk.

We vragen alleen voor Kindervakantiewerk nog een eigen bijdrage van  € 7,50 per kind. Als u geen lid bent van de Oudervereniging en uw kind toch aan het Kindervakantiewerk wilt laten meedoen, dan betaalt u een bijdrage van € 25,- per kind.
Voor vragen of meer informatie kunt u altijd iemand van de Oudervereniging bellen. Namen en telefoonnummers vindt u achter in de schoolgids.