Lestijden

Ochtend  8.30 - 12.00 uur (op woensdag tot 12.30 uur)
Middag  13.00 - 15.00 uur

De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij.

De groepen 3, 4 hebben ochtendpauze van 10.00 tot 10.15 uur.
De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben ochtendpauze van 10.15 tot 10.30 uur.

Indien er van de schooltijden wordt afgeweken, wordt u hiervan tijdig in kennis gesteld.

M.i.v. schooljaar 2020-2021 gaan we over naar het 5 Gelijke Dagen Model.
Iedere lesdag start dan om 08.30 en eindigt om 14.00 uur.
De lunchpauze is op school.