Lestijden


M.i.v. schooljaar 2020-2021 hanteren we het 5 Gelijke Dagen Model.
Iedere lesdag start dan om 08.30 en eindigt om 14.00 uur.
De lunchpauze is op school.

De groepen 3, 4 hebben ochtendpauze van 10.00 tot 10.15 uur.
De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben ochtendpauze van 10.15 tot 10.30 uur.

Indien er van de schooltijden wordt afgeweken, wordt u hiervan tijdig in kennis gesteld.