Lestijden

Op de Vitusschool hanteren we het 5 gelijke dagen model.
Iedere lesdag start dan om 08.30 en eindigt om 14.00 uur.
De lunchpauze is op school.

De groepen 3, 4-5 en 5-6 hebben ochtendpauze van 10.00 tot 10.15 uur.
De groepen 7-8a en 7-8b hebben ochtendpauze van 10.15 tot 10.30 uur.

Indien er van de schooltijden wordt afgeweken, wordt u hiervan tijdig in kennis gesteld.