SKBO Bergen en SKOMeN gaan verder als Lijn 83.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de basisscholen van Stichting Katholiek Basis Onderwijs Bergen (SKBO Bergen) en Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers (SKOMeN) gefuseerd en samen gegaan onder de  naam “Stichting Lijn 83 primair onderwijs”, in het dagelijks gebruik Lijn 83.
De naam Lijn 83 symboliseert de verbinding tussen de kernen van Bergen en de kernen van Gennep en Mook en Middelaar, alwaar de basisscholen gevestigd zijn. Lijn 83 verzorgt basisonderwijs voor bijna 2700 leerlingen en heeft 282 medewerkers.

Voor meer informatie:
drs. A.J.M. (Toon) van den Hanenberg
College van Bestuur Lijn 83

info@lijn83po.nl of www.lijn83po.nl