OVERBLIJVEN

Om gebruik te kunnen maken van het overblijven moeten kinderen ieder nieuw schooljaar ingeschreven worden via het door de school verstrekte “
Inschrijvingsformulier voor overblijven”. Dit geldt voor vaste dagen, maar ook als u daar af en toe (losse dagen) gebruik van wilt maken. 

“Vaste overblijvers” die incidenteel niet overblijven, moeten daarvoor ’s morgens vóór 8.30 uur op school afgemeld worden.
Het aantal overblijfkrachten wordt van tevoren ingeroosterd op basis van het aantal overblijfkinderen. Als er minder/meer kinderen komen zijn er ook minder/meer overblijfkrachten nodig.
De regel is: niet afgemeld, toch betalen, d.w.z. de kaart wordt toch afgestempeld.
“Losse overblijvers” moeten, om dezelfde reden als hierboven, ’s morgens vóór schooltijd aangemeld worden door inschrijving op de overblijflijst in de school.

Overblijven kan alléén met een geldige stempelkaart.
Middels een dagstempel wordt er per overblijfbeurt betaald.

Stempelkaarten zijn verkrijgbaar bij het onderstaande verkooppunt:
Well: Vissers “Alles onder één dak”(contante betaling)


Het overblijven kost € 2,00 per overblijfbeurt. Hierbij is drinken inbegrepen.
Er zijn 3 soorten stempelkaarten verkrijgbaar:
5 strippen   à € 10,00
10 strippen à € 20,00
20 strippen à € 40,00

Prijswijzigingen zullen, als regel, steeds m.i.v. een nieuw schooljaar worden doorgevoerd. De oude stempelkaarten zijn dan nog 6 maanden geldig.
Broertjes/zusjes kunnen gebruik maken van één stempelkaart.

De stempelkaarten worden op school in een kaartenbak bewaard. Uw kind krijgt een briefje mee als de kaart bijna verlopen is, zodat u tijdig voor een nieuwe kaart kunt zorgen. Een volle kaart wordt aan het betreffende kind meegegeven.
Het kind/de ouder geeft de nieuwe stempelkaart af bij de overblijfkracht. Het is handig als u zelf alvast de naam of namen en de groep invult op de stempelkaart.
Een kind dat wil overblijven, brengt zijn/haar brood en eventueel eigen drinken mee naar school en gaat tussen de middag naar de overblijfruimte. Daar wordt onder toezicht van de overblijfkrachten gegeten en gespeeld (binnen of buiten). Uw kind krijgt ook een beker drinken aangeboden (Dit is in de prijs inbegrepen.). Kinderen mogen ook eigen drinken meebrengen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersonen per school.